نظام اجتماعی روم

 نظم اجتماعی روم

جامعه رومی‌بر اساس طبقات کاملاً مجزا سازماندهی شده بود. این تقسیم بندی جامعه در ابتدایی تاریخ روم، در حدود قرن ششم قبل از میلاد آغاز گردید. صاحب امتیاز ترین و قدرتمندترین شهروندان رومی‌اشراف بودند. بسیاری از اشراف از نوادگان مالکین ثروتمند زمین و خانواده های سیاستمداران انتخاب می‌شدند. سناتورهایی که بر روم حکومت کردند، از خانواده های اشراف ثروتمند بودند. در طبقه اجتماعی بعدی، اسب سوارها (اعضاء گارد سلطنتی) قرار داشتند. این گروه غالبا تجار ثروتمند یا صرافان (بانکداران) بودند. بسیاری از افراد در ارتش روم با دوایر دولتی اجرایی آن خدمت کردند.

 

توده مردم

بخش اعظم شهروندان رومی، توده مردم بودند، که جزء فقیرترین شهروندان نیز محسوب می‌شدند مردم معمولی سرانجام توانستند تساوی سیاسی در مقابل اعضاء گارد و اشراف، را بدست آورده و حق رشد و ارتقاء تا مقام افسر ارشد نظامی‌و مشاغل دولتی، را بدست بیاورند.

بردگان

در پائین هرم نظام اجتماعی جامعه رومی، بردگان قرار داشتند، که سخت ترین و کم اهمیت ترین کارها را انجام می‌دادند. رومیها از اسیران جنگی به عنوان برده استفاده می‌کردند. بردگان هیچ گونه آزادی و حق انتخابی نداشتند. حتی در میان بردگان نیز طبقه های مختلفی وجود داشت. زندگی سخت روزانه یک برده که در معدنها کار می‌کرد، از زندگی روزانه یک برده تحصیلکرده یونانی که به عنوان یک معلم خصوصی محترم به کودکان رومی‌تدریس می‌کرد، بسیار فاصله داشت. به هر حال، از اولین قرن میلادی، شرایط زندگی بردگان بهبود پیدا کرد و بسیاری از آن مردان آزادی خود را بدست آوردند.

زبان

زبان مشترک در سراسر امپراتوری روم، زبان لاتین بود. از آنجایی که دیگر کسی به زبان لاتین صحبت نمی‌کند، آنرا «زبان مرده» می‌نامند. به هر حال، بیشتر زبانهای امروزی اروپا، از جمله ایتالیایی، اسپانیایی ـ فرانسه و رومانیایی، از لاتین گرفته شده اند. بسیاری از لغات موجود در زبان انگلیسی نیز از لاتین گرفته شده اند.

 

خانه های رومی

رومیان ثروتمند در خانه های بزرگ و وسیع شهری زندگی می‌کردند. از بیرون جلوه این خانه ها زیاد چشمگیر نبود. زیرا تنها تعداد محدودی درب و پنجره کوچک نرده ای داشتند که مانع ورود دزدان می‌شد.

سمیرا ارتقایی ; ۳:۳٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢۱

تاریخ امپراطوری بزرگ

آتش سوزی بزرگی شهر رم را نابود کرد. نرون تظاهر کرد که قصد داشته تا شهر رم را با طرح جدیدی بازسازی کند. بسیاری از مردم رم عقیده دارند ...

شیوه زندگی رومیان

حکومت اولین امپراتور روم، آگوستوس در سال 27 قبل از میلاد آغاز شد. این حکومت شاهد آغاز پکس رومانا، با دوران ثبات سیاسی و شکوه و جلال فراوان که حدود 200 سال ادامه داشت، بود. در طول این دوره، امپراتور روم به مدیترانه و بخش اعظم اروپای غربی حکومت می‌کرد. امپراتوری به شکل کاملی سازماندهی شده بود و به خوبی اداره و کنترل می‌شد. یک شبکه از راهها سرزمین های امپراتوری را به پایتخت، رم، متصل می‌کرد. لژیون آموزش دیده روم از تمام نقاط بحرانی در طول مرزهایش دفاع می‌کرد. شهروندان رومی‌از یک قانون مشترک، فرهنگ مشترک و زبان مشترک، لاتین، بهره مند بودند.

در دنیای رومی‌ها خیلی مهم بود که افراد سایو (شهروند رومی) باشند. ابتدا، مقام شهروند فقط به افرادی که دردرون شهرها زندگی می‌کردند، داده شد. در سال 89 قبل از میلاد، مقام شهروند به تمام ایتالیایی ها اعطا شد. تا پیش از 212 قبل از میلاد، مقام شهروند رومی‌به همه مردان آزاد که در محدوده امپراتوری روم زندگی می‌کردند، اعطا شد. مقام شهروندی به بردگان و زنها داده نمی‌شد

سمیرا ارتقایی ; ۳:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢۱

باورها و سنت‌هاى مردم روم باستان

 مردان با این شلاقها به میان مردم رفته و به هر کسی که می‌رسیدند ضربه‌ای با شلاق به آنها می‌زدند. دختران داوطلبانه برای شلاق خوردن صف می‌کشیدند. آنها اعتقاد داشتند که...

 آتش نزد مردم روم باستان

مردم یونان و روم باستان اندیشه‌های خرافی بسیاری داشتند، در کتاب 'تمدن پیشین' در این باره اینگونه می‌خوانیم:

"هر یک از مردم یونانی و روم را در خانواده پرستشگاهی بود و بر آن پرستشگاه اندک آتشی میان خاکستر می‌درخشید. صاحبخانه موظف بود که آن آتش را شب و روز روشن نگاه دارد. هر شب اخگرها خاکستر می‌افشاندند که تا بامداد نمیرد و بامدادان نخستین کار، تیز کردن آتش بود.

آن آتش خاموش نمی‌شد مگر زمانی که تمام افراد خانواده هلاک شده باشند ... این آتش در نظر آنان مقام خدایی داشت، چنانکه آنرا می‌پرستیدند و دعا می‌کردند که انسان را از نعمتهای سه گانه سلامتی، توانگری و نیکبختی که آرزوی دیرینه بشر است برخوردادر سازد."

همچنین در قسمتی از کتاب 'تاریخ کهن‌ترین ملل باستانی پیش از اسلام' راجع به مضمون یکی از دعاهای این مردم می‌خوانیم:

"ای آتش جاودان زیبا که پیوسته روشنی و روزی ما از خوان نعمت توست، سعادت و خوبی از ما دریغ مدار، هدایای ما را به نیکی بپذیر و در عوض با صحبت و نیکبختی ما را شیرین کام ساز."

در قسمت دیگری از همین کتاب ذکر راجع به صحبت مادری بهنگام مرگ می‌خوانیم:

"معبود من ... نظر و لطف مراقبت از کودکان بی مادر من دریغ مدار، پسرم را زنی مهربان ده و عمری دراز به سعادت و کامروایی بسر برند."

   جشنواره لوپرکالیا

   جشنواره ای به نام LUPERCALIA که 15 فوریه  در رم باستان میان کافران متداول بوده است. لوپرکالیا جشن تطهیر و زمان خانه تکانی بوده است. در این جشن مشرکین از خدای LUPERCUS بخاطر محافظت از چوپانها و گله هایشان از گزند گرگها قدردانی می‌کردند. در این فستیوال بمنظور بزرگداشت FAUNUS خدای حاصلخیزی، باروری و جنگلها رومیان یک سگ و دو بز نر را قربانی کرده و از پوست آنها شلاق می‌ساختند. مردان با این شلاقها به میان مردم رفته و به هر کسی که می‌رسیدند ضربه‌ای با شلاق به آنها می‌زدند. دختران داوطلبانه برای شلاق خوردن صف می‌کشیدند. آنها اعتقاد داشتند که شلاق خوردن با تازیانه‌های ساخته شده از پوست بز باروری آنها را تضمین می‌کند. همچنین در این جشن طی بزرگداشت الهه ای بنام JUNO FEBRUTA زنان مجرد نامه‌های عاشقانه می‌نوشتند و درون گلدانهایی می‌انداختند. (و یا تنها نام خود را روی برگه ای مینوشتند) مردان مجرد روم نیز هر کدام یکی از این یادداشتها را از درون گلدانها بیرون کشیده و مشتاقانه بدنبال دختر نویسنده نامه می‌رفتند.  این آشنایی‌ها اغلب به ازدواج می‌انجامید. این رسم تا قرن هجدهم ادامه داشت اما از آن به بعد مردان رم ترجیح دادند پیش از آشنایی زن را ببینند!

 روایات مختلف در مورد تاریخچه ولنتاین

 * ولنتاین مقدس یک کشیش مسیحی بوده که در قرن سوم خدمت می‌کرده است. زمانی که امپراطور CLADIUS دوم بر روم حکمرانی می‌کرده. کلادیوس دریافت که مردان مجرد از آنجایی که همسر و خانواده ای ندارند (مردان متاهل حاضر به ترک همسر و خانواده خود نبودند) نسبت به مردان متاهل بیشتر به سربازی روی آورده و سربازان بهتر، کاراتر و جنگجوتری نیز می‌باشند. از همین رو ازدواج را برای مردان جوان غیر قانونی و ممنوع اعلام کرد. ولنتاین که این حکم را ناعادلانه و ظالمانه می‌پنداشت از فرمان کلادیوس سرباز زد. ولنتاین مخفیانه عشاق جوان را به عقد یکدیگر در می‌آورد. هنگامی‌که این عمل ولنتاین بر ملا گشت کلودیوس حکم اعدام وی را صادر کرد.

* خود ولنتاین نخستین فردی بود که برای اولین بار نامه ولنتاین را نگاشت. وی هنگامی‌که در زندان بسر می‌برد دلداده دختر جوانی شد که دختر زندانبان وی بود. این دختر جوان  زمانی که ولنتاین در بازداشت بسر می‌برد به ملاقات وی می‌آمد. در انتهای این نامه ولنتاین چنین نوشته بود: "از طرف ولنتاین تو." این عبارت کماکان در نامه های روز ولنتاین استفاده میشود.

* ولنتاین در روز 14 فوریه اعدام شد. تقریبا در سال 269 پس از میلاد. به گرامیداشت وی کلیسایی در سال 350 پس از میلاد  بنا گردید که پیکر وی نیز در آنجا دفن شده است. در واقع روز ولنتاین سالروز مرگ و خاک سپاری ولنتاین می‌باشد.

* پاپ اعظم GLASIUS فردی بود که  روز 14 فوریه را، در سال 498 پس از میلاد، روز ولنتاین (ST. VALENTINE`S DAY) نام نهاد. در واقع وی این روز را جایگزین آیین کفرآمیز لوپرکالیا که مختص کافران بود کرد. وی در گلدانها عوض نام دختران اسامی ‌مقدسین مسیحی را نهاد. و با این کار به لوپرکالیا تقدس بخشید. در این آیین مرد و زن هر دو یک نام قدیس را از گلدان بیرون می‌کشیدند که می‌بایست تا آخر سال خصوصیات اخلاقی آن قدیس را  الگو قرار داده  و در خود متجلی می‌ساختند.

* روایت دیگر: در دوران کلادیوس مسیحیت به شدت سرکوب می‌شد. ولنتاین نه تنها کشیش و مبلغ مسیحیت بود بلکه رهبر جنبش زیر زمینی مسیحیان نیز بود. اغلب کشیشها در این دوران زندانی و سپس اعدام گردیدند. ولنتاین پس از به زندان افتادن دختر نابینای زندانبان خود را شفا می‌دهد. کلادیوس پس از اینکه از این خبر مطلع می‌گردد به خشم آمده و دستور می‌دهد سر وی را از تنش جدا سازند.

* کلیسای کاتولیک حداقل 3 قدیس بنام VALENTINE و یا VALENTINUS شناسایی کرده  که هر سه در روز 14 فوریه به شهادت رسیده اند.

 

سمیرا ارتقایی ; ٢:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢۱

افسانه تولد روم

در ۲۱ آوریل سال ۷۵۳ قبل از میلاد، دو برادر دو قلو به نام های رومولوس و رموسشهر رم را در مکانی که سال ها قبل گرگ ماده ای به آن دو که یتیمانی خردسال بودند شیر داده بود بنا کردند. شکل گیری افسانه رومولوس و رموس به زمانی حول و حوش قرن چهارم قبل از میلاد بازمی‌گردد. اما مارکوس ترنتیوس وارو، محقق و دانش پژوه ایتالیایی، تاریخ دقیق تاسیس شهر رم را در قرن اول قبل از میلاد به ثبت رساند.

بر طبق افسانه، رومولوس و رموس هر دو پسران رئاسیلویا، دختر شاه نومیتور فرمانروای آلبالانگا بودند. آلبالانگا شهری افسانه ای بر روی تپه های آلبا واقع در جنوب شرقی سرزمینی بود که مقرر بود رم نامیده شود. قبل از تولد دوقلوها، شاه نومیتور توسط برادرش آمولیوس از قدرت خلع شد. آمولیوس کسی بود که به رئاسیلویا فرمان داد باکره ای پاکدامن باقی بماند تا نتواند فرزندی به دنیا بیاورد که رقیبی برای مقام فرمانروایی باشد. با این وجود، مارس (بهرام) خدای جنگ، از دم خود در رئا دمید تا رومولوس و رموس متولد شوند. آمولیوس فرمان داد تا کودکان را در سرزمین تبت رها کنند.
با این وجود، هر دوی آنها نجات پیدا کردند و در دامنه تپه پالاتین توقف کردند مکانی که آنها از شیر یک گرگ ماده تغذیه کردند تا زمانی که فاستولوس چوپان آنها را پیدا کرده بود.
تربیت شدگان فاستولوس چوپان و همسرش، پس از مدتی رهبر گروهی از چوپانان جوان جنگجو شدند. پس از آنکه دوقلوها به هویت واقعی خویش پی بردند، به آلبالانگا حمله کردند و آمولیوس فرمانروای ناتوان آن را به قتل رساندند و پدربزرگشان را به سریر پادشاهی بازگردانند. پس از فتح آلبالانگا، دو برادر تصمیم گرفتند تا شهری در سرزمینی بنا کنند که در زمان کودکیشان در آنجا از مرگ گریخته بودند. پس از بنای رم، درگیری جزیی بین رومولوس و رموس در گرفت که در نتیجه آن رموس کشته شد و رومولوس فرمانروای شهری شد که به یاد او «رم» نام گرفت.
رومولوس برای افزایش جمعیت شهرش، به آوارگان و تبعیدی ها پناه داد. جمعیت زنان رم اندک بود. از این رو رومولوس جشنواره ای بر پا کرد و مردمان سابین که در همسایگی شان بودند را دعوت کرد تا زنان و دختران آنها را برباید. متعاقباً،  جنگی درگرفت اما زنان سابینی در جنگ مداخله کردند و نگذاشتند شهر رم را تسخیر کنند. پیمان صلحی بین رومولوس و پادشاه سابین تیتوس تاتیوس بسته شد و در سایه این پیمان، جوامع گوناگون به وجود آمدند. مرگ زودهنگام تاتیوس، که شاید دست پخت رومولوس بود، دوباره رومولوس را یگانه فرمانروای سرزمین کرد.
پس از سال ها حکومت سرشار از موفقیت، رومولوس به دلایلی نامشخص، دار فانی را وداع گفت. بسیاری از اهالی رم، بر این اعتقاد بودند که رومولوس تبدیل به یکی از خدایگان مقدس شد و او را به نام خدا کوئیرینوس می پرستیدند. بعد از رومولوس، شش پادشاه دیگر بر رم حکومت کردند که گفته می شود سه پادشاه آخر اترواسکن ها بودند. حدود سال ۵۰۹ قبل از میلاد، جمهوری رم بنا نهاده شد.
افسانه دیگری درباره بنیان نهادن رم وجود دارد که ریشه در یونان باستان دارد. بر طبق آن آئناس فرزند افرودیت و انکسیس از اهالی شهر تروا، شهر لاوینیوم را تاسیس کرد و سلسله ای را آغاز کرد که قرن  ها بعد به تولد رومولوس و رموس انجامید. در ایلیاد _ شعری حماسی که در قرن هشتم قبل از میلاد سروده شده و منسوب به هومر است _ آئناس (Aeneas) تنها قهرمان بزرگ شهر تروا بود که پس از ویرانی شهر جان سالم به در برد. شعر، روایتی از چگونگی حکومت وی و نوادگانش بر شهر تروا است. اما از آنجایی که هیچ مدرک ثبت شده تاریخی مبنی بر وجود این سلسله در دست نبود محققان یونانی، این فرضیه را پیشنهاد کردند که آئناس و همراهانش در مکانی دیگر سکنی گزیده اند.
در قرن پنجم قبل از میلاد، تعداد کمی از مورخان یونانی بر این عقیده بودند که آئناس در رم _ که در آن زمان شهری کوچک بود _ اقامت گزیده است.
در قرن چهارم قبل از میلاد، رم در آن شبه جزیره ایتالیایی شروع به گسترش کرد و اهالی رم ارتباط بیشتری با یونانی ها برقرار کردند و این در حالی بود که رمی ها از این نظریه که آئناس یونانی نقشی اساسی در تاسیس شهر بزرگشان رم ایفا کرده است، اصلاً راضی نبودند.
در اولین قرن قبل از میلاد، ویرژیل شاعر رومی، در شعری حماسی از افسانه آئناس با نام آئنید (Aeneid) نام برد که داستان سفر آئناس به رم را بیان می کند. شایع است که آلوستوس، اولین فرمانروای رومی که در زمان حیات ویرژیل، به رم فرمانروایی می کرد و ژولیو سزار _ عموی بزرگ و فرمانروای قبل از او، از نوادگان آئناس هستند

 

 

سمیرا ارتقایی ; ٢:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢۱

بررسی تمدن روم باستان

رُم پایتخت کشور ایتالیا، بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر این کشور با 2.7 میلیون سکنه و همچنین مرکز ناحیه‌ی لاتزیومی‌باشد.

رم در سال 1642

در این شهر باستانی ، میراث فرهنگی و پنهانی با تاریخ هزارساله وجود دارد که توجه میلیون ها جهانگرد را به سوی خود جلب کرده است.این شهر هنری دارای جذابیت های زیادی است و غنای هنری پراکنده در این شهر به چشم می خورد .از سوی دیگر هنرهای مردم ایتالیا در رم سبب تنوع سنت های منطقه ای شده است . علاوه بر معماری قدیمی ساختمان های رم ، میادین و موزه های زیادی در این شهر موجود است که دنیای رنگارنگی از هنر چند صد سال قبل از میلاد را در بر می گیرد. رم یک پایتخت باستانی با آثاری اصیل و بی نظیراست.


سمیرا ارتقایی ; ۱:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢٠

بررسی تمدن روم باستان

برای کارهای دانشگاه یک کار تحقیقی انجام دادم که به بررسی تمدن روم باستان از لحاظ معماری و بصورت خلاصه در مورد جغرافیا ادبیات و فرهنگ و ادب

سری مطالبی که با نام تمدن روم باستان منتشر خواهم کرد قسمت هایی مختلف این پروژه است که امیدوارم مورد استفاده همکاران و دوستان قرار بگیره.

سمیرا ارتقایی ; ۱:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢٠

روشهای ساخت ماکت

 

۱- ماکت سازی با استفاده از مقوای یونولیت : این نوع ماکت سازی بیشتر جهت ساخت ماکت اولیه (اتود) کاربرد دار.

 

 ۲- ماکت سازی با استفاده از مقوای ماکت : این نوع ماکت سازی به علت دارا بودن تنوع رنگی مقوای ماکت ودرعین حال محکم و نسبتا ارزان قیمت بودن آن در بین دانشجویان طرفداران بسیار دارد از معایب این نوع کار می توان به سخت بودن برش جهت کارهای ظریف و محدود بودن ضخامت آن اشاره کرد.

 

 ۳- ماکت سازی با استفاده از فوم : فوم به دلیل سبکی زیبایی و سحولت در برش دادن بیشتر در در ماکت هایی مورد استفاده قرار میگیرد که طرح دارای حالات خاص و ترکیب بندی مشخصی باشد. اما از معایب این کار محدودیت استفاده از چسباننده خاص(چسب فوم)است.

 

 ۴- ماکت سازی با استفاده از چوب بالسا: چوب بالسا جهت ماکت هایی با دقت و ظرافت بالا کاربرد دارد از ویژگی های این جنس این است که در ضخامت های مختلفی و جود دارد و سازنده میتواند بنا به نوع طرح از ضخامت های گوناگون استفاده کند از معایب این جنس شکننده بودن آن است

 

حال به روش کار برخی از انواع ماکت ها می پردازیم:

 

روش پاپیه ماشه(روش پاپیه ماشه یک روش فرانسوی ست): برای ساخت گنبد در ماکت روش های زیادی وجود دارند که از رایج ترین شیوه می توان به شیوه ی زیر اشاره کرد: در ابتدا تلاش می کنیم دایره که در ساقه ی گنبد به کار می رود را به یک چند ضلعی (تعداد زیاد) تبدیل کنیم تا کار راحت تر شود( شاید تصور شود که با این شیوه شکل اصلی گنبد از بین می رود اما در اصل این طور نیست بلکه در پایان کار گنبد به شکل اصلی خود ساخته شده است) در این جا احتمالا بهترین انتخاب همان دوازده ضلعی معروف است سپس با توجه به اندازه ی ساقه ی گنبد شکل کلی گنبد را به صورت باز شده رسم می کنیم در اصل در امتداد هر ساقه شکلی که برای گنبد در نظر گرفته ایم ترسیم می شود که اکثرا به شکل گلبرگ است. دوازده گلبرگ تنها در یک نقطه به هم تماس دارند و برای باز نماندن بین آنها از نوارهایی استفاده می شود. و از یک کلاف نیز به دور ساقه استفاده می شود.

 

 روش معمول بعدی استفاده از دونیم دایره در هم فرورفته است که حالت ارتجاعی پیدا می کنند و به راحتی شکل می پذیرند. رسمی ترین روشی که در این ضمینه کاربرد دارد روش پاپیه ماشه است: در این روش ابتدا کاغذ کاهی را به همراه چسب چوب(برای استقامت) در آب ریخته روی حرارت قرار می دهیم با یک خمیر یکنواخت را به دست دهد سپس در همان حالت خمیر را درون قالب که احتمالا نیم کره است می ریزیم و پس از خشک شدن از قالب بیرون می آوریم.بعد از آن این گنبد را می توان با سمباده کاملا یک دست کرد. در ساخت گنبد مخصوصا به شیوه اول باید دقت کرد که هر چه ارتفاع نسبت به قطر بزرگتر باشد استحکام گنبد بیشتر است.

 

- ساختن درخت می تونین رشته های نازک کاغذ را به دور یه میله چوبی دلخواه(تنه درخت) که سر آن را باچسب داغ پوشانده اید به صورت دلخواه بپیچانید یا به جای کاغذ از پاشیدن براده های چوب،اسفنج یا تراشه مداد و…استفاده کنید

 

-ازگوش پاک کن میشه به عنوان چراغ برق استفاده کرد و قسمت پنبه ای اون هم خیلی راحت با پاستل قابل رنگ شدنه.

 

-مقوای عکس های رادیولوژی برای ماکت سازی نسبت به مقوای ماکت دو مزیت داره اول اینکه برش پذیریش خیلی راحت تره ودوم اینکه ارزان قیمت تره وحتی رایگانه اما ایرادش اینه که به رنگ کارتونه(البته یک سمتشون به رنگ های زرد وقرمز وآبی نیز هست که رنگ های خیلی مناسبی نیستن چون خیلی خالص هستن)که البته به راحتی با اسپری به رنگ دلخواه در میاد(اگه رنگ دلخواهتون مشکی نیست سعی کنید حتما رنگ رو در طرف کارتونی مقوا به کار ببرید چون مشکی میتونه رنگ زیرین رو بپوشونه اما بقیه رنگ ها گاهی نمیتونن به ریسکش نمی ارزه)

 

 -استفاده از اسفنج در ساخت ماکت های اتودی،تمرین طراحی وساخت ماکت های بافت وماکت روستا یا بافت شهری که احتیاجی به در آوردن جزئیات ندارند بسیار مفید است البته اسفنج هایی که سبز رنگ هستند نسبت به اسفنج های سفید وزرد نرم تر بوده بهتر برش می خورند اما بسیار ظریف هستند وبا فشار خرد می شوند هم چنین چسب به راحتی آنها را میخورد ضمنا گران تر نیز می باشند پس سختی برش زدن را ترجیح بدهید -اگر از اسفنج یا مقوای عکس های رادیولوژی استفاده میکنید واحتیاج به رنگ زدن آنها دارید اسپری رنگی را انتخاب کنید چون برای این کار گواش بسیار نامناسب است(باز خودتان میدانید) -برای ساخت گنبد نیز یکی از ساده ترین متریال ها اسفنج است چون به راحتی ساییده می شود وشکل های گوناگون به خود میگیرد .

 

-برای ساخت آب درون حوض ها راه های زیادی وجود داره در کنارش این را هم بشنوید:ازخمیر نان که آن را رنگ میزنید استفاده کنید چون کاملا شکل پذیر است البته می شه چسب روهم داخل کار خالی کنید ویا ازسلفون مچاله شده ورنگ خورده استفاده کنید.

 

-اگر به سمباده رنگ سبز مناسبی رو بزنید برای چمن خیلی مناسب میشه البته درجه زبری سمباده هرچه بالاتر بره چمن جالبتری از آب در میاد.

 

-از تیغ ماهی میتونید برای نرده های فرم دار استفاده کنید ویا قسمت بین دوستون تیغ ها رو جداکنید برای دستگیره ها وخیلی جاهای دیگه استفاده کنید.

 

 -برای ساختن توپوگرافی بهترین راه اینه که نقشه توپوگرافی رو دوبار بکشید وسپس روی اولی لایه های اول ودوم،سوم وچهارم،پنجم وششم،و… و روی نسخه دوم لایه های دوم وسوم،چهارم وپنجم،ششم وهفتم،و… رو دربیارید این کار باعث میشه راحتتر وتمیز تر لایه ها روی هم قرار بگیرند وبهتر از روشیه که برای هر لایه مقداری اضافی برای روی هم قرار گرفتن قرار میدین هم چنین توپوگرافی از جنس چوب پنبه خیلی زیبا میشه.

 

 -اگر روزی خواستین یه مجسمه گچی(یا یک نقش برجسته گچی)بسازین می تونین از گل برای ساخت قالبش استفاده کنین،گل وقتی نرمه شکل پذیره ووقتی خشک میشه قالب سفت وخوبی کار با گل در این مورد بسیار سخته بهترین راه استفاده از یونولیته -از درهای آنژوکت که برای تزریق داخل رگ استفاده میشه میتونین برای ساخت گلدان(در ن ابعاد)استفاده کنین.

 

-اگر میخواین مقداری گل در باغچه قرار بدین میتونین از منجوق های گلدوزی رنگی بسیار کوچک(متناسب با ابعاد کارتون)یا از مروارید استفاده کنین .

 

-برای ساخت شیروانی لایه های زیرین مقوای رایدولوژی بسیار منظم تر وبهتر از لایه های کارتون هستند .

 

-در بسیاری مواقع استفاده از اسپری که رنگ مات دارد خیلی بهتر از رنگ براق است مثلا استفاده از اسپری مشکی مات در ساخت خانه شیشه ای .

 

-از بریده ها وپسمانده های پی وی سی در ساخت درب ها وقطعات ام دی اف استفاده زیادی میتوانید بکنید مثل ساخت چمن ودرخت و… رنگ های متنوع وخیلی قشنگی هم دارن

 

 -همون طور که می دونین ماکارونی استفاده زیادی درماکت سازی داره به غیر از ساخت سازه های ماکارونی از نوع معمولی اون میتونین در قسمت هایی که به المان های عمودی احتیاج دارین استفاده کنین به راحتی هم با اسپری قابل رنگ هستن وجالب هم میشن.از ماکارونی های شکل دار وصدفی و… هم میتونین خیلی استفاده کنین مثلا برای حصار باغچه ها وآلاچیق ها و… البته مثل چوب بالسا که با بخار آب داغ(که میتونین توسط کتری وسماور ودستگاه بخور تهیه کنین)شکل منحنی میگیره،ماکارونی را هم میشه در آب داغ بریزید وبگذارید کمی نرم شده وآب به جوش بیاید سپس آن را در آورید در ظرف گذاشته وبه شکل دلخواه حالت دهید وبگذارید حسابی خشک شود البته این متریال ممکنه خیلی راحت بشکنه باید حسابی مواظبش بود.

 

 -برای ساخت نماهای کاهگلی یا گلی میتونین از فوم برای زیر سازی دیوارها استفاده کنید سپس چسب چوب رو مقدار کمی رقیق کنین وروی سطح رو با اون بپوشانید سپس خاک الک شده را روی سطح بپاشید وبعد مقداری چسب چوب را که خیلی رقیق شده وتقریبا سفید خیلی کم رنگ است روی کار با سرنگ بریزید وبگذارید خشک شود .

 

-از مداد ۶ گوش برای ساخت ستون های گوشه دار و۶ گوش واز مداد گرد هم برای ساخت ستون های گرد میتوان استفاده کرد البته بریدنش سخته اگه مقیاس کارتون بخوره از سیگار هم می تونید برای ساخت ستون استفاده کنین و در نهایت برخی ابزار که در ماکت سازی مورد استفاده قرار می گیرد را معرفی میکنیم:

 

کاتر معمولی : جهت برش و کار هایی که به بریدن وبه صورت صاف نیاز دارند.

 

کاتر گرد بر(دایره): جهت بریدن دایره کما ن و یا قوس می باشد .

 

کاتر فارسی بر: برای بریدن ۴۵ در جه می باشد که بیشترین استفاده آن در کنج هایی که باهم زاویه ۹۰ درجه درست میکنند می باشد.

 

 خط کش فلزی : برای اینکه هنگام برش اجسام سخت خط کش همراه با ماکت بریده نشود از خط کش فلزی استفاده می گردد.

 

 شابلون: برای رسم و پیاده کردن ابعاد دقیق ماکت.

 

پیستوله (معمولی و فلزی) : جهت رسم خطوط منحنی خاص و برش آنها.

 

انواع سوهان : برای ساییدن قسمت های پرت ماکت.

 

انواع چسب: چسب ها اعم از چسب چوب،چسب مایع،چسب ماتیکی،چسب فوم و غیره از جمله موادی است که در ماکت سازی کاربرد بسیاری داری.

 

 و در پایان میتوان به این نکته اشاره کرد که در ماکت سازی هیچ گونه محدودیت مصالح و ابزاری وجود ندارد و تنها با کمی خلاقیت می توان از کمترین امکانات بیشترین بازدهی را کسب نمود.

منبع +

 

سمیرا ارتقایی ; ٧:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٩

Google SketchUp چیست؟

Google SketchUp  یک برنامه برای طراحی مدل های 3بعدی است که کار با آن بسیار ساده است و امکانات بی نظیری دارد که در اینجا به معرفی آن می پردازیم.
شما براحتی می توانید خانه، دکوراسیون خانه و یا هر چیزی را که تصور کنید در Google Sketchup طراحی کنید و یا از انبار تصاویر 3بعدی داونلود کنید، طرح های ساختمانی خود را در Google Earth قرار دهید یا برای اجرا چاپ کنید.

 

 

ابتدا برنامه Google Sketchup را از لینک زیر دانلود کنید.

 

 

آموزش استفاده از برنامه:


استفاده از Google sketchup بسیار راحت است و بسیاری از کاربران در دقایق اولیه استفاده از آن را به سرعت یاد می گیرند در هر حال آموزش های تصویری زیادی نیز در این قسمت برای کاربران قرار داده شده که می توانید آنها مشاهده کنید. 

طرح ها را بصورت آنلاین دریافت کنید


شما می توانید طرح خود را بسازید یا از آرشیو طرح ها دانلود کنید، تمامی افرادی که از این برنامه استفاده می کنند طرح های خود را برای استفاده دیگر کاربران به اشتراک قرار می دهند. 

تاریخچه:


Sketchup توسط یک شرکت تازه تاسیس Last Software @ طراحی شد که در سال 1999 کار خود را شروع کرده بودند.

Sketchup اولین بار در آگوست 2000 بعنوان ابزار طراحی 3بعدی چند منظوره منتشر شد. و در همان سال جایزه برگزیده انجمن اولین نمایشگاهی که در آن شرکت کرده بود را دریافت کرد. و بلافاصله جای خود را در بازار معماری و صنعت طراحی ساختمان باز کرد و تغییراتی در برنامه بر اساس خواسته های کاربران حرفه ای ایجاد کرد.


دلیل موفقیت زود هنگامش چیزی نبود جز یادگیری سریع برنامه، برنامه های مشابه دیگر زمان بسیار بیشتری طول می کشید تا کاربران نحوه استفاده از آنها را آموزش ببینند.

و در ورژن 6 Sketchup امکانات بیشتری به برنامه خود اضافه کرد که بر محبوبیتش افزود.

در 14 مارس 2006 گوگل پس از معرفی پلاگین این برنامه برای Last Software ,Google Earth را خرید.
در ژانویه 2007، 6 Sketchup با امکانات جدید و نسخه beta گوگل SketchUp LayOut به بازار آمد. SketchUp LayOut شامل ابزار کاربردی 2بعدی و همچنین ابزار نمایش 2بعدی است که کار را برای معرفی طرح ها برای کاربران حرفه ای راحت تر می کند چنانکه آنها نیاز ندارند برای معرفی طرح ها به ابزارهای برنامه های دیگر پناه ببرند.

در فوریه همان سال نسخه تکمیلی منتشر شد که باگ های برنامه تصحیح شده بود اما امکانات جدیدی ارائه نشد.

و در نوامر2008، 7 Sketchup با امکانات بهبود استفاده آسان، یکپارچگی امکانات برنامه با انبار 3بعدی گوگل ، و امکانات متنوع دیگرمنتشر شد.
نسخه 8 این برنامه در آغاز سال جدید میلادی 2012 برای دانلود روی سایت گوگل قرار گرفت.

 

 

پس بطور کلی می توان گفت:


گوگل Sketchup نرم افزاری است برای مدل سازی سه بعدی از هر آنچه شما تصور کنید شامل : خانه ی شما ، روبات های قاتل ، لوازم منزل ، درختان و ... ! معماران و مهندسین از آن جهت طراحی ساختمان ها استفاده می کنند. چوبکاران برای نقشه کشی پروژه های خود از آن بهره می گیرند. و عده ای نیز از آن جهت طراحی دکوراسیون داخلی و چیدمان آن استفاده می کنند.SketchUP برای یادگیری بسیار ساده است ، دو ورژن free و Pro آن موجود می باشد و همچنین کار کردن با آن بسیار لذت بخش تر از کارکردن با نرم افزارهای بسیار پیچیده می باشد. همچنین شما می تونید از اون در جهت مدل سازی برای نرم افزار Google Earth استفاده کنید.


Google SketchUp حقیقتا سریع ترین و در عین حال ساده ترین نرم افزار برای طراحی و  سه بعدی کردن ساختمان تا به امروز است.

قابلیت های ویژه این نرم افزار در زمینه نمایش پرسپکتیوهای انسانی و سهولت در خلق سایه های واقعی و استایل های متنوع خود را به سرعت در دل دانشجویان معماری جا کرده است!

از مهم ترین ویژگی های منحصر به فرد Google SketchUp ورودی و خروجی گرفتن برای تمام نرم افزارهای معماری مانند اتوکد، ۳دی مکس،فتوشاپ، پیرانزی و ... است.

ورژن Google SketchUp Pro v7.0.10247 دارای پرسپکتیوهای انسانی تر و مناسب برای معماری داخلی و استایل های جدید و یک برنامه جانبی برای ساختن استایل می باشد.

دانلود نرم افزار به همراه کرک

 

طاهر جلیلی ; ٤:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٩

طرح هایی برای ماکت ایستگاه انوبوس

 

 

طاهر جلیلی ; ۳:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٩

طرح هایی برای ماکت ایستگاه انوبوس

طرح ماکت ایستگاه انوبوس

طرح ماکت ایستگاه انوبوس

طرح ماکت ایستگاه انوبوس

طرح ماکت ایستگاه انوبوس

طاهر جلیلی ; ۳:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٩

سایت معماران ایرانی


بهرام شیردل Bahram Shirdel

آرش مظفری Arash Mozafari 

هادی تهرانی Hadi Tehrani

بیژن آرمانپور Bijan Armandpour

فرشید موسوی Farshid Mousavi

فریبرز صحبا Fariborz Sahba

حسین امانت Hosain Amanat

محسن دانشگر Mohnen Daneshgar

گیسو و مژگان حریری Hariri sisters

نادر تهرانی Nader Tehrani

هما فرجادی Homa Farjadi

سید هادی میرمیران S.Hadi Mirmiran


سمیرا ارتقایی ; ۳:٠٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٩

ایستگاه راه آهن سویس طراح و معمار کالاتاروا

The portico of the Swiss Federal Railway Station is constructed of concrete and steel supporting a glass roof.

The construction was accomplished by trucking in the pre-fabricated concrete elements, erecting the main support colums, then supporting them onto the building with smaller columns in the front.  The lower portico roofing elements were then lowered into place.  Supported temporarily with scaffolding, the columns were made ready for the final upper concrete roofing elements, which were lowered into place, fitting into niches in the roofing elements.  First installed were those immediately surrounding the columns, followed by the the central pieces.  Finally, the glass roofing structure was then installed between the portico and building.

مرجع : سایت کالاتراوا

سمیرا ارتقایی ; ٢:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٩

معرفی سایت معماری

معرفی یکی از بهترین وب سایت های معماری :

www.greatbuildings.com
 
وب سایت Greatbuildings  را می توان یکی از کامل ترین و بهترین وب سایت های معماری جهان دانست .این وب سایت با امکان جستجوی بسیار قوی خود شامل زندگینامه و عکس های کارهای شاخص معماران جهان و مدلهای سه بعدی از کارهای آنهاست.
یکی دیگر از امکانات این سایت نشان دادن اثر معماری مورد نظر برروی نقشه های
 google earth می باشد

سمیرا ارتقایی ; ٢:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٩

بیست نکته در مورد طراحی معماری

 

۱- جسارت شرط اول خلاقیت است.
۲- هدف از طراحی به حداقل رساندن خطاست.
۳- انسان به واسطه انسان بودنش نیاز به خلق دارد.
۴- خشنودی مخاطب (مصرف کننده، سفارش دهنده، کاربر) هدف نهایی طراحی نیست اما بدون تامین رضایت او طراحی ارزشی ندارد.
۵- انسان ها از حرف نو لذت می برند.
۶- طراحی باید به سرعت و در عین حال در آرامش کامل انجام گیرد.
۷- هر چیزی که ترسیم می شود لزومن طراحی نیست.
۸- در عین حال که لازم است طراحی آزادانه اتفاق افتد، باید دغدغه اجرا داشته باشد.
۹- طراحی معادل طول فرآیندی است که در جهت خلق (از آشنایی با کارفرما تا اتمام اجرا) صورت می گیرد.
۱۰- نوآوری در شیوه ی اجرای طرح باید قسمت بزرگی از وقت طراح را به خود اختصاص دهد.
۱۱- طراح باید پاک‍سرشت، عاشق طراحی، چابک، اهل مطالعه، دوستدار طبیعت، مرفه، شاعر، جهانگرد، متساهل، باهوش، چند بعدی، و متفکر باشد.
۱۲- طراحی فرصتی برای شخم زدن مغز است.
۱۳- طرح باید بر اساس امکانات موجود باشد.
۱۴- طرح اگر توجیه اقتصادی (کوتاه مدت و بلند مدت باهم ) نداشته باشد روی کاغذ باقی می ماند.
۱۵- پرونده طراحی همیشه باز است اما در یک زمان باید طرح را تکمیل و تحویل داد.
۱۶- هر چه مقیاس کار طراحی بزرگ تر یا عمق و اهمیت آن بیشتر شود، حساسیت بخش مطالعات آن بیشتر می شود.
۱۷- طراح باید امکان دسترسی به تنهایی و سکوت را تا هر میزان که بخواهد داشته باشد.
۱۸- طراح باید طرح را مدام به معرض نمایش و داوری دیگران بگذارد اما فقط به ایده خود عمل کند.
۱۹- مشورت و نظارت دو گروه بر طرح الزامی است: نمایندگان کاربر، و متخصصین مرتبط با موضوع.
۲۰- طراح باید در تمام مراحل فرآیند (از زمان گرفتن کار تا دریافت دستمزد) از خود خلاقیت نشان دهد.

سمیرا ارتقایی ; ۱:۳٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٩