بیست نکته در مورد طراحی معماری

 

۱- جسارت شرط اول خلاقیت است.
۲- هدف از طراحی به حداقل رساندن خطاست.
۳- انسان به واسطه انسان بودنش نیاز به خلق دارد.
۴- خشنودی مخاطب (مصرف کننده، سفارش دهنده، کاربر) هدف نهایی طراحی نیست اما بدون تامین رضایت او طراحی ارزشی ندارد.
۵- انسان ها از حرف نو لذت می برند.
۶- طراحی باید به سرعت و در عین حال در آرامش کامل انجام گیرد.
۷- هر چیزی که ترسیم می شود لزومن طراحی نیست.
۸- در عین حال که لازم است طراحی آزادانه اتفاق افتد، باید دغدغه اجرا داشته باشد.
۹- طراحی معادل طول فرآیندی است که در جهت خلق (از آشنایی با کارفرما تا اتمام اجرا) صورت می گیرد.
۱۰- نوآوری در شیوه ی اجرای طرح باید قسمت بزرگی از وقت طراح را به خود اختصاص دهد.
۱۱- طراح باید پاک‍سرشت، عاشق طراحی، چابک، اهل مطالعه، دوستدار طبیعت، مرفه، شاعر، جهانگرد، متساهل، باهوش، چند بعدی، و متفکر باشد.
۱۲- طراحی فرصتی برای شخم زدن مغز است.
۱۳- طرح باید بر اساس امکانات موجود باشد.
۱۴- طرح اگر توجیه اقتصادی (کوتاه مدت و بلند مدت باهم ) نداشته باشد روی کاغذ باقی می ماند.
۱۵- پرونده طراحی همیشه باز است اما در یک زمان باید طرح را تکمیل و تحویل داد.
۱۶- هر چه مقیاس کار طراحی بزرگ تر یا عمق و اهمیت آن بیشتر شود، حساسیت بخش مطالعات آن بیشتر می شود.
۱۷- طراح باید امکان دسترسی به تنهایی و سکوت را تا هر میزان که بخواهد داشته باشد.
۱۸- طراح باید طرح را مدام به معرض نمایش و داوری دیگران بگذارد اما فقط به ایده خود عمل کند.
۱۹- مشورت و نظارت دو گروه بر طرح الزامی است: نمایندگان کاربر، و متخصصین مرتبط با موضوع.
۲۰- طراح باید در تمام مراحل فرآیند (از زمان گرفتن کار تا دریافت دستمزد) از خود خلاقیت نشان دهد.

/ 0 نظر / 17 بازدید